Kris-w » Wetenschap
Artikelen 1 - 10 van 10 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Basiseigenschappen van een eenvoudige golf

Basiseigenschappen van een eenvoudige golf

Een eenvoudige golf heeft enkele basiskenmerken. Deze zijn de golflengte, periode, amplitude, frequentie en snelheid. Laten we deze één voor één bespreken. Natuurkunde, 12-03-2013
Berekening van de procentuele mogelijke meetfout

Berekening van de procentuele mogelijke meetfout

Wanneer we dingen opmeten, stuiten we steeds weer op beperkingen van onze meetapparatuur. Met deze wijsheid op zak is het nuttig om een idee te krijgen van hoe groot een meetfout kan zijn. Natuurkunde, 26-03-2013
De getallenverzameling der gehele getallen

De getallenverzameling der gehele getallen

De getallenverzameling der gehele getallen is een verdere uitbreiding van de getallenverzameling der natuurlijke getallen. Het woord zegt het zelf: elk getal van deze verzameling is een geheel op zich… Wiskunde, 11-04-2013
De getallenverzameling der natuurlijke getallen

De getallenverzameling der natuurlijke getallen

Deze verzameling getallen mag beschouwd worden als opgebouwd uit de eenvoudigste getallen die we kennen. Het zijn de getallen waar we mee tellen en die we dagelijks gebruiken. Wiskunde, 21-03-2013
De periodieke beweging

De periodieke beweging

De periodieke beweging wordt overal rondom ons teruggevonden. Dit zowel in de meest elementaire deeltjes als in de grootste structuren van het heelal. Denken we maar aan trillingen van individuele ato… Natuurkunde, 05-04-2013
Mechanische golven

Mechanische golven

Men onderscheidt drie golftypen, wanneer men de zogenaamde mechanische golven onder de loep neemt. Deze zijn de transversale golf, de longitudinale golf en de oppervlaktegolf. Natuurkunde, 18-03-2013
Merkwaardige marsmaantjes

Merkwaardige marsmaantjes

De planeet Mars, genoemd naar de Romeinse oorlogsgod, heeft twee kleine maantjes die in een baan om de planeet heen cirkelen. Het ene maantje noemt Deimos (naar één van de zonen van de Griekse oorlogs… Sterrenkunde, 18-04-2013
Oplossen van vergelijkingen met de positieve gehele getallen

Oplossen van vergelijkingen met de positieve gehele getallen

Een wiskundige vergelijking bestaande uit positieve gehele getallen is een gelijkheid waarin een onbekende term x verwerkt zit. Deze laatste term, welke een geheel getal is, moet gevonden worden. Wiskunde, 28-03-2013
Samenstellen en ontbinden van krachten

Samenstellen en ontbinden van krachten

Stelsels van krachten, die gelegen zijn in één vlak en aangrijpen in één punt, kan men vervangen door één daaraan gelijkwaardige resulterende kracht (de resultante), die eveneens aangrijpt in hetzelfd… Natuurkunde, 02-04-2013
Waar komt de maan vandaan?

Waar komt de maan vandaan?

De ontstaansgeschiedenis van de maan blijft een raadsel. Daar waar men het aanvankelijk eens was over de botsingstheorie, steken tegenwoordig de twijfels weer de kop op. Een overzicht... Sterrenkunde, 15-03-2013