Kris-w » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Berekening van de procentuele mogelijke meetfout

Berekening van de procentuele mogelijke meetfout

Wanneer we dingen opmeten, stuiten we steeds weer op beperkingen van onze meetapparatuur. Met deze wijsheid op zak is het nuttig om een idee te krijgen van hoe groot een meetfout kan zijn.
Mechanische golven

Mechanische golven

Men onderscheidt drie golftypen, wanneer men de zogenaamde mechanische golven onder de loep neemt. Deze zijn de transversale golf, de longitudinale golf en de oppervlaktegolf.
Samenstellen en ontbinden van krachten

Samenstellen en ontbinden van krachten

Stelsels van krachten, die gelegen zijn in één vlak en aangrijpen in één punt, kan men vervangen door één daaraan gelijkwaardige resulterende kracht (de resultante), die eveneens aangrijpt in hetzelfd…
Bespreking van het acupunctuurpunt Zhong Fu (LU 1)

Bespreking van het acupunctuurpunt Zhong Fu (LU 1)

Het punt Zhong Fu (LU 1) is het eerste punt van de Longmeridiaan (Shou Tai Yin). Shou Tai Yin is de Chinese naam van de meridiaan waarop het punt gelegen is en betekent: "Hand Grote Yin".
Basiseigenschappen van een eenvoudige golf

Basiseigenschappen van een eenvoudige golf

Een eenvoudige golf heeft enkele basiskenmerken. Deze zijn de golflengte, periode, amplitude, frequentie en snelheid. Laten we deze één voor één bespreken.
Oplossen van vergelijkingen met de positieve gehele getallen

Oplossen van vergelijkingen met de positieve gehele getallen

Een wiskundige vergelijking bestaande uit positieve gehele getallen is een gelijkheid waarin een onbekende term x verwerkt zit. Deze laatste term, welke een geheel getal is, moet gevonden worden.
Waar komt de maan vandaan?

Waar komt de maan vandaan?

De ontstaansgeschiedenis van de maan blijft een raadsel. Daar waar men het aanvankelijk eens was over de botsingstheorie, steken tegenwoordig de twijfels weer de kop op. Een overzicht...
De getallenverzameling der natuurlijke getallen

De getallenverzameling der natuurlijke getallen

Deze verzameling getallen mag beschouwd worden als opgebouwd uit de eenvoudigste getallen die we kennen. Het zijn de getallen waar we mee tellen en die we dagelijks gebruiken.
De periodieke beweging

De periodieke beweging

De periodieke beweging wordt overal rondom ons teruggevonden. Dit zowel in de meest elementaire deeltjes als in de grootste structuren van het heelal. Denken we maar aan trillingen van individuele ato…
De getallenverzameling der gehele getallen

De getallenverzameling der gehele getallen

De getallenverzameling der gehele getallen is een verdere uitbreiding van de getallenverzameling der natuurlijke getallen. Het woord zegt het zelf: elk getal van deze verzameling is een geheel op zich…